Peste 20 de MILIOANE de EURO, disponibile pentru IMM-uri. Tot ce trebuie să știți pentru a OBȚINE BANII

Peste 20 de MILIOANE de EURO, disponibile pentru IMM-uri. Tot ce trebuie să știți pentru a OBȚINE BANII

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR VEST), în calitate de organism Intermediar pentru POR, va organiza și la Arad un seminar de informare legat de lansarea apelului de proiecte POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, precum și pentru prelungirea perioadei de depunere în cadrul apelului de proiecte  2.1.A/2016 – MICROÎNTREPRINDERI până la data de 27.04.2017.

Seminarul de informare, care se adresează potențialilor beneficiari, va avea loc luni, 20 februarie 2017, începând cu ora 9,30, în Sala „Regele Ferdinand” a Primăriei Municipiului Arad (Bulevardul Revoluției nr. 75).

De remarcat, că apelul de proiecte POR/102/2/2 este de tip competitiv, iar cererile de finanțare se vor putea depune exclusiv prin aplicația electronica MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis [1], în perioada 23 februarie 2017 (ora 12) – 23 august 2017 (ora 12). Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile (microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii) care îndeplinesc cumulativ toate condițiile din Ghidul specific. În cadrul acestui apel de proiecte se
finanțează următoarele tipuri de investiții:

1. Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de
comercializare on-line;
3. Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor,
serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management
al calității, mediului sau sănătății
4. Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în
afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în
calitate de expozant).

Alocarea financiară disponibilă la nivelul Regiunii Vest pentru acest apel de proiecte este de 20,36 de milioane euro. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate trebuie să fie de minimum 200.000 de euro și maximum 1.000.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.
Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și de minim 55% în cazul întreprinderilor mijlocii (în Regiunea Vest).

În cadrul Seminarului de informare se vor trece în revistă și oportunitățile de finanțare de care pot beneficia microîntreprinderile, în cadrul POR 2014 – 2020, prin apelul de proiecte 2.1A/2016 Microîntreprinderi, deschis în 27.07.2016. Prin acest apel de proiecte sunt sprijinite activitati de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție sau prestare servicii din microîntreprinderi, precum și dotarea acestora cu active corporale si necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.
Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare, iar cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, de 200.000 de euro.
În cadrul acestui apel de proiecte se pot depune cereri de finanțare până la data de 27.04.2017.

Condițiile specifice de accesare a fondurilor nerambursabile pentru aceste apeluri de proiecte sunt precizate în Ghidurile specifice, care poate fi consultate pe pagina web a ADR Vest (secțiunea POR
2014-2020/Ghiduri de finantare) – http://adrvest.ro/imm/ [2] – și pe pagina web a programului Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020 – http://www.inforegio.ro/ [3].

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.