Peste 600 de candidați au susținut astăzi la Arad proba scrisă a examenului de titularizare

Peste 600 de candidați au susținut astăzi la Arad proba scrisă a examenului de titularizare

Astăzi a avut loc proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar.

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020 a avut loc astăzi, în 3 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe, în județul Arad, s-au înscris 681 de  candidați, la 46 de discipline.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad, precum și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Eventualele contestații se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.