Precizări cu privire la repartizarea costurilor aferente încălzirii termice a imobilelor

Precizări cu privire la repartizarea costurilor aferente încălzirii termice a imobilelor

În urma petiţiilor şi a telefoanelor primite de la cetăţeni, Uniunea Locală a Asociațiilor Locative (ULAL) Arad face câteva precizări referitoare la repartizarea costurilor aferente încălzirii termice a imobilelor.

Astfel, odată cu începerea furnizării energiei termice, consumatorii în sistem  centralizat trebuie să aibă în vedere reglementările privind repartizarea costurilor cu încălzirea în cadrul unui condominiu.

Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, susţinută de Normele Metodologice nr. 1588/2007, precizează:

Art. 52. – (1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spaţiile aflate în proprietate comună, şi anume casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, subsol, holuri şi altele asemenea, se repartizează proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost recalculată conform prevederilor prezentelor norme metodologice.”

De asemenea, repartizarea costurilor cu încălzirea mai este reglementată şi prin cele două ordine ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciilor Comunitare (ANRSC):

Ordinul nr. 483/2008, pentru repartizarea energiei termice în blocurile fără repartitoare de costuri

Ordinul nr. 343/2010, pentru blocurile unde sunt montate repartitoare de costuri.

„În toate cazurile, ţoti proprietarii sunt obligaţi, să plătească costurile cu energia termică pentru suprafeţele  echivalente termic,  aflate în proprietate comună indiviză, indiferent de sursa de încălzire din apartamentul individual. Menţionăm că Hotărârile adunării generale a asociaţiilor de proprietari, care nu sunt luate în unanimitate, trebuie să ţină cont de reglementările în vigoare, astfel ca proprietarii să nu ajungă în situaţia de a le contesta în instanţă, conform articolului 26 din Legea 230/2007”, precizează Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad.

Ce spune Art. 26 din Legea 230/2007: „Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Acţionarea în justiţie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia”.

Loading...
  1. in aceste conditii , ce inseamna unanimitate? 50 plus unul din asociatie de proprietari sau 2/3 ?

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.