Prelungire a termenului până la care municipiile reședință de județ pot depune cereri de finanțare prin POR 2014 – 2020

Prelungire a termenului până la care municipiile reședință de județ pot depune cereri de finanțare prin POR 2014 – 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a anunțat că Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014 – 2020, a emis ordinele de prelungire ale termenului de depunere pentru cererile de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte destinate municipiilor reședință de județ până la data de 29.03.2019, ora 12.

Astfel, au fost prelungite toate cele 5 apeluri de proiecte aferente Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile:

  • Obiectivul specific 4.1Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
  • Obiectivul specific 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;
  • Obiectivul specific 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;
  • Obiectivul specific 4.4Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă;
  • Obiectiv specific 4.5Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

De remarcat, că alocarea în cadrul axei prioritare 4 aferentă Regiunii Vest este de 150,37 milioane euro, iar alocările pentru fiecare municipiu reședință de județ sunt: Municipiul Arad – 43,33 milioane euro, Municipiul Deva – 26,73 milioane euro, Municipiul Reșița – 26,98 milioane euro și Municipiul Timișoara – 53,33 milioane euro.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor.

Informaţii suplimentare se pot obține la telefon / fax: 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.