PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 4 (6B)

Data lansării apelului de selecție: 11 octombrie 2022

Data limită de depunere a proiectelor: 21 noiembrie 2022, ora 1200.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

  • Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Pecica, str. 2, nr. 132,
  • Intervalul orar: 900 – 1200, de Luni până Vineri 

Fondul disponibil alocat: 746.545,34 euro

  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 40.800 euro;

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M 4 (6B) “DEZVOLTAREA SATELOR” sunt:

  • UAT-urile din teritoriul GAL;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare;
  • Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;

Datele de contact ale Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”, unde solicitanții pot obține informații detaliate: Oraș Pecica, str. 2, nr. 132, tel: 0745-855633, www.galluncamuresuluidejos.ro .Informații suplimentare privind accesarea și derularea Măsurii 4 (6B) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” sunt cuprinse în “ GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.