PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE MĂSURA 5 (6A)

Data lansării apelului de selecție: 11 octombrie 2022

Măsura 5 (6A) “Înființarea de activități neagricole”

Tipuri de beneficiari eligibili:

Micro-întreprinderile și întreprinderile mici – art.19. alin. 1, litera a, punctul ii:

  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente în teritoriul LEADER, care își propun activități nonagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER, care își propun modernizarea activității neagricole derulate;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia, în cazul investițiilor în turism;

Fonduri disponibile: 258.419,53 euro din EURI

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 70.000 euro

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:

  • Data limită de primire a proiectelor: 12 decembrie 2022, ora 1200.
  • Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Oraș Pecica, str. 2, nr. 132, de luni până vineri, în intervalul orar 900-1200

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului afferent Măsurii 5 (6A) disponibil pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro.

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos”, Oraș Pecica, str. 2, nr. 132, judetul Arad, pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro. De asemenea, la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” puteți solicita versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate afferent Măsurii 5 (6A).

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.