Primăriile OBLIGATE să PLĂTEASCĂ pentru NAVETA cadrelor didactice. Nu s-a făcut nimic însă pentru PERSONALUL NEDIDACTIC…

Primăriile OBLIGATE să PLĂTEASCĂ pentru NAVETA cadrelor didactice. Nu s-a făcut nimic însă pentru PERSONALUL NEDIDACTIC…

Primăriile sunt obligate să introducă în bugetele locale sumele destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, informează Biroul Operativ al Sindicatului Democratic Învăţământ Arad.

„Autoritățile administrației publice locale au obligația de a cuprinde începând cu anul 2015, în bugetul local, sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, care nu dispun de locuință în localitatea în care este situată unitatea de învățământ la care își desfășoară activitatea”, a declarat prof. Dănuț Ieneșescu, preşedintele Sindicatului Democratic Învăţământ Arad.

În acest sens, Guvernul a aprobat Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

„Transportul cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din localitatea de domiciliu/de reședință în localitatea în care se află situată unitatea de învățământ la care are locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu/reședință, poate fi efectuat cu autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către unitățile de învățământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor; autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către autoritățile administrației publice locale; mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizați; autoturismul/ambarcațiune proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu.

Consiliul de administrație al unității de învățământ este responsabil cu verificarea legalității solicitărilor de decontare, aprobă lunar cererile solicitanților și fundamentează necesarul de finanțare individual și pe total unitate de învățământ”, se arată în proiect.

„Este nemulțumitor faptul că nu au fost găsite soluții ca banii alocați navetei să vină direct de la bugetul de stat, precum și faptul că nu sunt prevederi în acest act normativ care să asigure decontarea transportului și pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care se deplasează în interiorul orașelor mari de la domiciliu la locul de muncă, ceea ce presupune, în cele mai multe cazuri, cheltuieli considerabile. De asemenea este regretabil faptul că pentru personalul nedidactic , conform acestor norme, nu s-au găsit soluții pentru plata contravalorii transportului, în condițiile în care această categorie de salariați are salarii foarte mici”, a spus Ieneşescu, adăugând: „Așteptăm publicarea acestei Hotărâri de Guvern in Monitorul Oficial, și punerea acestui act normativ în aplicare, cât mai urgent posibil”.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.