Se dau BANI de la bugetul local! Cine poate BENEFICIA de ei

Se dau BANI de la bugetul local! Cine poate BENEFICIA de ei

Consilierii locali se reunesc astăzi în cadrul unei ședințe publice ordinare. Ordinea de zi cuprinde 50 de proiecte de hotărâre, printre care două privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru arădenii pasionați de sport.

Astfel, cei care fac sport de performanță sau de plăcere pot primi bani de la bugetul local pentru proiectelor lor din acest domeniu, prin Centrul Municipal Cultural.

Se propune aprobarea documentației pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, respectiv aprobarea documentației pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”.

Scopul primului proiect de hotărâre este susținerea sportului de performanță în municipiul Arad prin valorificarea aptitudinilor într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, urmărindu-se totodată îmbunătățirea continuă a rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea de victorii.

Scopul proiectului „Sportul pentru toți” este menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant. Printre obiective se numără: încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale; atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice.

Sunt eligibile proiectele structurilor care:

a) se înscriu în tema şi priorităţile concursului;

b) asigură contribuţia proprie şi atrasă de minim 10% din valoarea proiectului de sportiv;

c) realizează cel puţin punctajul minim de apreciere (50 puncte);

d) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru concurs, perioadă precizată în Anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial şi pe site-ul CMCA;

e) sunt depuse de structuri care au respectat, în ultimii doi ani, prevederile contractelor de finanțare nerambursabilă acordate şi/sau parteneriatele semnate cu finanţatorul, după caz.

f) sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere prin care proiectul depus nu beneficiază de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la CMCA.

g) sunt depuse de structuri în al căror statut/actul constitutiv sunt prevăzute tipurile de activităţi pentru care se solicită finanţare.

Selecţia proiectelor pentru promovarea sportului de performanță se realizează de către Comisiile de selecţie, constituite în acest scop la nivelul Centrului Municipal de Cultură Arad.

Proiectele pentru promovarea sportului de performanță selectate vor face obiectul unui contract de finanțare nerambursabilă, încheiat între beneficiar şi CMCA. Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare nerambursabilă nu poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare față de data depunerii cererii de încheiere a contractului și anexelor acestuia.

Consilierii locali vor supune la vot astăzi aceste două proiecte de hotărâre.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.