Cartea tehnică a construcţiilor şi calitatea acestora. Care sunt obligaţiile şi răspunderile proprietarilor

Cartea tehnică a construcţiilor şi calitatea acestora. Care sunt obligaţiile şi răspunderile proprietarilor

ULAL Arad informează că la şedinţa Adunării Generale (foto) desfaşurată la Consiliul Judeţean Arad s-a dezbatut documentaţia tehnică a blocurilor de locuinţe şi importanţa urmăririi comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi post-utilizarea construcţiilor. Cu acest prilej, asociaţiile membre ale ULAL Arad au fost informate despre obligaţiile şi răspunderile proprietarilor privind calitatea în construcţii conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, „Cartea tehnică a construcţiei” se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea în timp a construcţiei, se întocmeşte într-un singur exemplar şi se arhivează de către proprietar sau preşedintele asociaţiei de proprietari, în cazul construcţiilor cu mai mulţi proprietari.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia de păstrare şi ţinere la zi a cărţii tehnice prin grija preşedintelui şi a comitetului executiv. Conform Legii 230/2007, Legii 50/1991 şi Legii 50/1995, obligaţiile proprietarilor de construcţii sunt următoarele:

  1. Să aducă îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor constructive fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale.
  2. Să păstreze şi să completeze la zi cartea tehnică a construcţiei şi să efectueze la timp lucrări de întreţinere şi de reparaţii prevăzute, conform normelor legale, în cartea tehnică a contrucţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor. Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului verbal de recepţie şi a schiţelor.
  3. Să asigure realizarea lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale.
  4. Să urmărească comportarea în timp a construcţiilor conform cărţii tehnice a construcţiei.
  5. Să sesizeze în termen de 24 ore Inspecţia de Stat în Construcţii în cazul unor accidente tehnice la construcţii.
  6. Să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică şi eficienţa energetică, potrivit prevederilor legale.

„Indiferent de natura intervenţiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al întregii clădiri. ULAL Arad recomandă şi sprijină punerea în legalitate a acestor intervenţii pentru a putea asigura ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei”, a precizat Dorina Lupşe, preşedintele ULAL Arad.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.