Cine și cum poate obține ajutorul de încălzire a locuinței

Cine și cum poate obține ajutorul de încălzire a locuinței

Pe lângă celelalte probleme create de pandemie, în acest an, încălzirea locuinței pare să fie un lux. Căci nu toată lumea își permite costurile ridicate. Totuși, legislația în vigoare permite solicitarea unui ajutor lunar de încălzire, în anumite condiții.

Traversăm o perioadă dificilă, în care chiar și cei cu venituri acceptabile au de suferit din cauza scumpirilor. Iar iarna care se apropie nu va fi mai ușoară. Mai ales dacă luăm în considerare costurile foarte ridicate pentru încălzire. Cei care dețin case de vânzare în Arad sau alte tipuri de locuințe pe tot teritoriul țării trebuie să știe că, dacă se încadrează în condițiile impuse de lege, pot solicita un ajutor lunar pentru încălzirea locuinței.

Ce spune legea

Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se va acorda, începând cu 1 noiembrie, în acord cu prevederile Legii consumatorului vulnerabil, apărută recent. Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește cine are dreptul la ajutorul de încălzire și cum poate fi acesta solicitat. Prin intermediul Hătărârii Guvernamentale 1073/2021, s-au stabilit procedura de urmat la solicitarea acordării ajutorului de încălzire, precum și modelul actelor necesare. Ajutorul de încălzire este reglementat, până pe 1 noiembrie, prin OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. După aceea, va fi reglementat prin Legea 226/2021. Astfel Legea consumatorului vulnerabil precizează că
“Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.”.

Care sunt beneficiarii

Legislația prevede ca ajutorul să fie obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 800 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei. Valoarea acoperită de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar. În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană trebuia să fie de cel mult 800 de lei. Cei cu venituri ce se încadrează în limitele menționate anterior trebuie să depună, la primăria de care aparțin, o cerere și o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. La completarea cererii, solicitanții trebuie să menționeze corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, după cum scrie în Legea 226/2021. Pentru a stabili dreptul la ajutorul pentru încălzire, primarii vor cere persoanelor interesate acte doveditoare.

Cum se acordă ajutorul

Primarul este cel care stabilește dreptul la ajutor pentru încălzire. Acesta solicită informațiile necesare de la alte instituții sau în baza anchetelor sociale. Actele necesare se depun la primării în persoană sau prin intermediul asociației de proprietari. Ajutorul se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei, care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile.

Sunt patru tipuri de ajutoare acordate, în funcție de sistemul de încălzire utilizat: ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, ajutor pentru gaze naturale, ajutor pentru energie electrică, ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. Sprijinul de la stat pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (noiembrie – martie) se va plăti diferențiat, după venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure.

Primesc 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, cei cu venitul mediu net lunar de până la 200 lei pe membru de familie/ persoană singură. Se acordă 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei și 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei. Cei cu venit lunar net între 440,1 și 560 lei primesc 70%, iar 60%, pentru venitul lunar net între 560,1 și 680 lei. Un ajutor în proporție de 50% le revine celor cu venit lunar net între 680,1 și 920 lei, în vreme ce aceia cu venituri  între 920,1 și 1.040 lei primesc 40%. De 30% din valoarea de referință beneficiază cei cu venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei și de 20%, veniturile între 1.160,1 și 1.280 lei; Cei cu venituri lunare nete între 1.280,1 și 1.386 lei/2.053 lei beneficiază de numai 10%.

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu va putea fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale, 500 lei/lună, pentru energie electrică și 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se va stabili lunar, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. În plus, persoanele vulnerabile pot primi și un ajutor destinat acoperirii unei părți din consumul de energie electrică.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.