Atestări obligatorii pentru a practica profesia de administrator de condominii

Atestări obligatorii pentru a practica profesia de administrator de condominii

Conform standardului ocupațional și a terminilogiei dată de Legea 196/2018 există următoarele atestări obligatorii pentru a practica profesia de administrator de condominii.

Candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte comitelului executiv al asociației de proprietari documentele prevăzute de lege precum și alte documente solicitate printre care, obligatoriu: atestatul și cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune de natură economico-financiară.

Certificatul de calificare profesională reprezintă actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

Atestatul este actul care dovedește calitatea de administrator de condominii prin care persoanele fizice, sau juridice îl vor obține în baza certificatului de calificare profesională.

Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autoritate sau persoane juridice specializate conform legii. Activitatea de administrare include activități de adiministrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de caserie.

În cadrului programei cursului organizat de către ULAL – Casa Plus vom parcurge în întregime articolele Legii 196/2018 la partea teoretică și practică pentru a putea stabili toți termenii, obligațiile și condițiile de desfășurare a activității precum și întregul cadrul legislativ conex.

La finalul cursului (parte teoretică și practică), absolvenții vor primi Certificatul de  Competențe Profesionale.

Dorina Lupșe,
Președinte ULAL Arad

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.