Clarificări pentru angajatorii care au personal întors la muncă din șomaj tehnic

Clarificări pentru angajatorii care au personal întors la muncă din șomaj tehnic

Ordonanța de urgență care prevede plata unui procent din salariu de către stat pentru cei care se întorc la muncă din șomajul tehnic a fost publicată în Monitorul Oficial cu unele modificări, anunță Filiala Judeţeană Arad a Confederaţiei Patronatul Român într-un comunicat de presă.

Față de varianta de proiect, sunt unele modificări, subliniază Marin Crișan, președintele filialei arădene a confederaţiei.

„Una dintre ele, cea mai importantă, este legată de procentul care se acordă. Dacă anterior era vorba de 45%, acum este vorba de 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020. Astfel, 41,5% din suma prevăzută în acea lege reprezintă: 2.253 de lei. O altă modificare, comparativ cu proiectul inițial, se referă la faptul că angajații firmelor care au avut o scădere a cifrei de afaceri cu 30% nu vor putea beneficia de această prevedere”, a declarat Marin Crișan.

Acesta atrage atenția că angajatorii trebuie să mențină contractele de muncă ale angajaților până la 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

De remarcat, că prevedrile ordonanței se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile pe perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat de indemnizații.

Ce trebuie să facă angajatorii

În vederea decontării, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților. Apoi, începând cu data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, trebuie să depună prin mijloace electronice, la agențiile județene de ocupare a forței de muncă în raza căror își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere.

De asemenea, mai trebuie să transmită și lista persoanelor care beneficiază de această sumă. (modelul urmează să fie aprobat prin ordin al președintelui ANOFM în 5 zile).

Decontarea se face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Plata se va face prin virament către angajatori de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Bani pentru angajarea vârstnicilor și tinerilor

Cei care angajează până la finalul anului, pe perioadă nedeterminată, persoane de peste 50 de ani care au rămas în perioada stării de urgență fără loc de muncă, și care sunt înregistrați ca şomeri în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, vor primi pentru fiecare persoană din această categorie, lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 de lei.

De aceeași facilitate vor beneficia și angajatorii care încadrează în muncă, până la sfârșitul anului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, tineri cu vârsta între 16 și 29 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participa la activități de formare profesionala. Măsura de sprijin menționată se aplică, în aceleași condiții, și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile, prin concediere.

ATENȚIE: Angajatorii care vor opta pentru sprijin în vederea încadrării în muncă din categoriile mai sus-menționate vor fi obligați să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă ale salariaților anterior perioadelor pentru care sunt obligaţi să le mențină vor restitui agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.