ATENŢIE, angajatori! Legea a fost MODIFICATĂ din nou

ATENŢIE, angajatori! Legea a fost MODIFICATĂ din nou

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad atrage atenţia că legea zilierilor a fost modificată din nou.

Astfel, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 132 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52 / 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Potrivit noilor reglementări, au fost suplimentate domeniile de activitate în care se poate presta activitate cu zilieri, instituindu-se totodată și o serie de măsuri cu privire la activitatea desfășurată în domeniul creșterii ovinelor caprinelor sau bovinelor în sistem extensiv, prin pășunatul sezonier, în regim semiliber.

Astfel, angajatorii / beneficiari vor putea utiliza zilieri și pentru activitățile aferente următoarelor domenii :

– activități de cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

– creșterea materialului săditor – creșterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire / curățare a pomilor, activități ale pepinierilor, cu excepția celor pentru arboi de pădure – clasa 0130;

În domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv, prin pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, un zilier poate presta activitate pentru același beneficiar, maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

De reglementarea de mai sus beneficiază persoana care deține cel puțin 50 de ovine, 25 de caprine sau trei bovine, după caz, generatoare de venit.

ITM Arad atrage atenția că zilierii pot presta doar muncă necalificată, în domeniile expres prevăzute de lege, utilizarea acestora pentru desfășurarea unor activități în beneficiul unui terț fiind interzisă, excepție făcând situațiile în care beneficiarii au încheiat contracte de prestări de servicii cu terții.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.