Se schimbă CODUL MUNCII! Noi SANCȚIUNI pentru cei care practică MUNCA LA NEGRU

Se schimbă CODUL MUNCII! Noi SANCȚIUNI pentru cei care practică MUNCA LA NEGRU

Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează că astăzi, 7 august 2017, s-au publicat in Monitorul Oficial noi prevederi ale Codului Muncii, care ajuta la eficientizarea activității de control pentru combaterea muncii nedeclarate, precum și la definirea mai clară a regimului sancționator al muncii nedeclarate, prin modificarea regimului sancționator al acestei fapte, în sensul eliminării limitei de cinci persoane stabilite în prezent pentru încadrarea faptei ca și contravenție.

Astfel, ultimele modificari ale Codului Muncii precieaza clar definirea muncii nedeclarate ca fiind:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute de lege, inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului. Procedura de suspendare a activității va fi stabilită prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Angajatorul va putea relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată, informează ITM Arad într-un comunicat de presă.

Totodata, Codul Muncii mai precizeaza că angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Aceste modificari intră în vigoare de la data publicării in Monitorul Oficial, adică de azi.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.