Finanțări de până la 1 MILION de EURO pentru firmele din vestul țării

Finanțări de până la 1 MILION de EURO pentru firmele din vestul țării

ADR Vest anunță că linia de finanțare a Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 destinată zonei de IMM este în continuare deschisă în Regiunea Vest.

Astfel, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de finanțări între 200.000 și 1.000.000 de euro pentru dezvoltarea afacerilor.

Potrivit ADR Vest, sunt finanțate construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție ori servicii, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online, implementarea unor procese de certificare sau recertificare a produselor și alte investiții și activități. Toate condițiile de finanțare pot fi consultate pe https://adrvest.ro/2-2-imm-apelul-2/.

De remarcat, că Regiunea Vest beneficiază de 36,6 milioane de euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR 2014-2020.

Depunerea proiectelor a început în 24 decembrie 2019 și continuă până în data de 24 martie 2020, ora 12.

Până în prezent, în Regiunea Vest au fost depuse 29 de proiecte, având o valoare nerambursabilă de 18,89 milioane euro.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest stă la dispoziția celor interesați cu informații suplimentare și clarificări legate de obținerea finanțărilor, prin biroul său de Helpdesk, la numerele de telefon 0256-491.981 și 0256-491.923, e-mail helpdesk@adrvest.ro (https://adrvest.ro/birouri-de-informare/).

Totodată, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, ADR Vest a realizat broșura „Finanțările pentru IMM-uri – pregătirea proiectului tău, pas cu pas”, care poate fi consultată online accesând https://adrvest.ro/attach_files/Brosura_2.2%20IMM/mobile/index.html.

Trebuie spus că Apelul 2 de proiecte (POR/694/2/2) aferent Axei prioritare 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de Investiţii 2.2Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor este de tip competitiv. Proiectele se depun exclusiv prin aplicația MySMIS (https://2014.mysmis.ro/).

Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Implementarea proiectelor trebuie să fie în Regiunea Vest, în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate fi și în mediul rural.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.